< zpět na úvodní stranu


       INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

         

             VSTUP na web pro umělecké vzdělávání

                www.eurohudebka.cz         Vedle osobní komunikace s vedením jednotlivých škol je hlavním komunikačním kanálem
         společnosti Portedo o.p.s. webový portál eurohudebka.cz. Tyto webové stránky mají
         následující strukturu:

           •  v sekci O nás jsou základní informace o společnosti Portedo o.p.s.,

           •  záložka K projektům obsahuje podstránky Poradna, Fondy Evropské unie, E-learning,
               Jak na projekt, Semináře, Dobrá praxe – projekty, Burza nápadů
a Diskusní fórum,

           •  oddíl Pro ředitele nabízí podstránky Poradna, Sumář k projektům, Doplňkové činnosti,
               Ceník služeb
a vstup do chráněné sekce,

           •  záložka Pro učitele obsahuje sekce Pedagogická dílna, Odborné časopisy, Hudební společnosti,
               Zajímavé aktivity, Klasifikace a Diskusní fórum,

           •  v oddíle Archiv jsou na jednom místě odkazy na všechny materiály a dokumenty, které
               jsou na www.infohudebka.cz umístěny (pododdíly Archiv dokumentů, Foto a videoarchiv,
               Odkazy
a Mapa stránek),

           •  v sekci Kampaň jsou oddíly O kampani, Pro média, Propagační materiály a Zapojte se.


         Klíčovou částí webových stránek eurohudebka.cz je oddíl K projektům, kde jsou komplexní
         informace o jednotlivých fondech EU, informace o jednotlivých výzvách, o principech čerpání
         finančních zdrojů z těchto fondů, struktura administrace peněz z fondů EU, informace
         k základům projektového managementu včetně popisu nástrojů jako SWOT analýza, metoda
         logického rámce atd. V oddíle K projektům jsou uvedeny také úspěšné projekty, které se
         v minulých letech podařilo na základních uměleckých školách realizovat, v pododdíle Burza
         nápadů
jsou typové (vzorové) projekty, které jsme vytvořili pro inspiraci vedení škol.

         Část obsahu webu je veřejně přístupná, část je pouze pro školy, které zaplatí čtvrtletní
         nebo pololetní poplatek. V této chráněné sekci jsou uvedeny rozpracované projekty,
         které se školami připravujeme. Dále zde bude část informací z právní oblasti a také
         sekce Aktuální výzvy – v tomto oddíle jsou pravidelně aktualizované informace
         o dotačních výzvách.


© informační portál ZUŠ 2013