< zpět na úvodní stranu


AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEBŠkolám nabízíme možnost spolupracovat na větších projektech, na které žádáme o dotaci z fondů EU. Hlavní aktivitou v této oblasti byl projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který jsme realizovali od října 2017 do února 2020. Publikace a další písemné výstupy jsou uvedeny zde.

Na výše uvedený projekt navazuje nabídka seminářů pro učitele a vedení škol. Zahájili jsme podporu spolupráce umělců a ZUŠ, a to formou bezplatných inzerátů umělců, kteří mají zájem o spolupráci s uměleckými školami.

K prosinci 2013 jsme zprovoznili webové stránky eurohudebka.cz, které slouží jako zdroj informací (sekce Fondy EU, Jak na projekt ad.) a také jako rozcestník k odborným informacím, které jsou uvedeny na dalších webových stránkách (sekce Burza nápadů, dále odkazy na příklady dobré praxe, články o umění a pedagogice, metodické materiály atd.). Od března 2014 jsme zpřístupnili e-learningové kurzy postavené na platformě Moodle. V roce 2014 jsme vydali dvě čísla bulletinu s informacemi pro partnerské školy (ke stažení: bulletin červen 2014bulletin prosinec 2014), v roce 2015 vyšel bulletin říjen 2015. Od konce roku 2018 jsou v provozu webové stránky kreativnibudoucnost.cz.

Kontaktní email: info@eurohudebka.cz, tel. 604 170 749.


Harmonogram hlavních aktivit Portedo o.p.s.:

      3. prosince 20141. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Prosinec 2014 – vytvoření sítě partnerských ZUŠ, které spolupracují na přípravě projektů

      Od února 2015 – realizace seminářů na ZUŠ (informace k seminářům zde)

      Červen 2015 – doplnění sítě partnerských škol o gymnázia, základní školy a konzervatoře

      Září 2015 – vytvoření platformy Podpora uměleckého vzdělávání v ČR

      Od května 2016 – realizace putovní výstavy výtarných haptických prací Doteky II

      7. října 20162. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Leden 2017 – podání žádosti o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
                              na projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

      Od května 2017 – zahájení spolupráce na projektech, které žádají o dotaci z Šablon pro SŠ

      Říjen 2017 – zahájení projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

      9. a 10. listopadu 20183. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Od listopadu 2018 – zahájení spolupráce na projektech, které žádají o dotaci z Šablon pro ZUŠ

      Od prosince 2019vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol

      28. února 20204. konference k uměleckému vzdělávání v ČR

      Od dubna 2020podpora spolupráce umělců a ZUŠ

© informační portál ZUŠ 2013