< zpět na úvodní stranu


       HISTORIE         Obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. vznikla 22. července 2013 se záměrem
         podpořit rozvoj základního uměleckého vzdělávání v České republice. V zakládací smlouvě
         je činnost společnosti popsána ve čtyřech bodech:

         1. poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých škol,
             konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol,

         2. pomoc s propagací aktivit škol uvedených v bodě 1,

         3. vytvoření a správa informačních webových stránek pro umělecké vzdělávání,

         4. příprava a realizace aktivit v rámci projektů na podporu uměleckého vzdělávání.

         Inspirací pro přípravu aktivit společnosti byly rozhovory s řediteli základních uměleckých škol.
         Mnozí z nich si uvědomují, že dosud nevyužili možnosti financování svých projektů ze zdrojů
         strukturálních fondů EU. Pro řadu škol je však obtížné účastnit se se svými projekty vhodných
         grantových výzev. V některých krajích ČR nepůsobí žádné poradenské organizace, které
         by dokázaly nabídnout specializované služby právě pro umělecké školy.
         Cílem Portedo o.p.s. je využít dotací pro dlouhodobé činnosti škol, nikoli vytvářet nové
         činnosti na základě parametrů výzev. Prostor aktivit Portedo o.p.s. je vymezen trojúhelníkem
         Vzdělávání – Umění – Technologie.
© informační portál ZUŠ 2013