< zpět na úvodní stranu


                         SOUTĚŽNÍ SKLADATELSKÁ PŘEHLÍDKA 2021Celý název: Soutěžní přehlídka oboru skladba žáků ZUŠ ČR
Organizátoři: Základní umělecká škola Litoměřice a Portedo o.p.s.
Garant přehlídky: Umělecká rada ZUŠ ČR

Soutěžní přehlídka nenahrazuje pravidelně jednou za tři roky pořádanou skladatelskou soutěž žáků ZUŠ ČR. Jedná se o aktivitu, která nabídne žákům možnost představit vlastní tvorbu v době mimořádných opatření, kdy jsou minimální koncertní a soutěžní možnosti.

Porota: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., MgA. Roman Pallas
Předseda sekce skladby ÚUR ZUŠ ČR a kontaktní osoba: MgA. Robert Mimra, tel.: 604 170 749
Web ZUŠ Litoměřice: http://www.zusltm.cz   –   kontaktní email: office@portedo.cz

Propozice soutěže a další informace k soutěžní přehlídce najdete zde.

Pro každou kategorii je samostatná přihláška:
    I. kategorie: https://forms.gle/EAHtXqyUJv9Ztr1W6
        II. kategorie: https://forms.gle/VPn7Ra3HJ69Lz7os7
            III. kategorie: https://forms.gle/Hm9mesmT5hyWQEcG8
                IV. kategorie: https://forms.gle/bNSDCSJgZ96dBePY8

Skladatelská soutěžní přehlídka je určena žákům ZUŠ libovolného studijního zaměření a oboru (nikoli pouze pro žáky studijního zaměření Skladba). Tříčlenná porota zařadí každé anonymně posuzované dílo do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma ‒ soutěž bude mít jedno korespondenční (on-line) kolo, žáci budou zařazeni do pásma podle nejvýše hodnocené kompozice. Skladby zařazené do zlatého pásma budou provedeny na koncertě během 2. pololetí šk. roku 2021/2022. V případě méně běžných obsazení mimo možnosti základní umělecké školy bude provedení nabídnuto soutěžícím. V případě omezení koncertních aktivit bude akce realizována on-line. Učitelé žáků, kteří zašlou skladby do soutěžní přehlídky, obdrží sborník ve formátu PDF se skladbami ve zlatém pásmu, všichni zúčastnění žáci získají diplom s uvedením pásma. Do soutěže budou přijímány práce, které žáci napsali v době od minulé skladatelské soutěže žáků ZUŠ, tedy po 9. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek a prací je stanovena na 20. 10. 2021. Hodnocení soutěžní přehlídky bude školám oznámeno do 20. 1. 2022.


© informační portál ZUŠ 2013